anitas_naturterapi


ZONTERAPI

Zonterapi, eller reflexologi som är den internationella beteckningen, behandlar speglingar av kroppen - reflexzoner. När zonerna stimuleras framkallas respons hos kroppsdelar, organ och körtlar genom energiförbindelser. En reaktion startar och det skapar förändringar i kroppen.

Man kan behandla många olika typer av besvär, t.ex muskulära besvär, dåligt immunförsvar, matsmältningsbesvär osv. Har man inga specifika besvär kan det ändå vara nyttigt att balansera sin kropp då och då!

Jag är utbildad i zonterapi hos Ferena och Kairon.